Schade wat nu?

Compass Lease
0523- 271 318
Vanuit het buitenland:
0031 52- 271 318
Uw auto heeft schade opgelopen. Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, ook als u nog wel met uw auto kunt rijden. U hoort dan waar u uw auto kunt laten repareren of hoe u uw de auto kunt laten repatriëren.

Aanrijdingsschade
Bij een aanrijding moet u altijd samen met de tegenpartij een Europees Schadeformulier invullen. Dit formulier stuurt u vervolgens zo spoedig mogelijk naar Compass Lease. Ook treft u het formulier met antwoordenvelop aan in de berijderset die u bij uw auto heeft ontvangen. Zorg ervoor dat u alle gegevens correct op het formulier invult en dat ook de tegenpartij het formulier ondertekent. Doe nooit toezeggingen aan de tegenpartij en noteer waar mogelijk namen en adressen van getuigen.

Schade aan derden
Ook voor schade aan derden, zonder dat u of uw auto schade heeft, moet u een Europees Schadeformulier invullen en verzenden.

Schade door onbekende tegenpartij en inbraakschade
Is aan uw auto schade toegebracht door een onbekend gebleven voertuig? Doe dan direct aangifte bij de politie. Ook in dit geval moet u een Europees Schadeformulier invullen. Laat eventuele getuigen een getuigenverklaring invullen. Met de door u aangeleverde stukken kunnen wij een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Inbraak of vandalisme
Bij inbraak- en/of vandalismeschade moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. U hoeft geen Europees Schadeformulier in te vullen.

Schade aan voorruit
Neem bij voorruitschade door steenslag rechtstreeks contact op met Auto Combi, telefoon 0523 27 13 18.